kul att veta

 

Yoga som examensarbete

Det finns en del forskning kring yogans fenomenala kraft och jag och många i min närhet har blivit hjälpt av yogan i olika sammanhang. Inom ramen för min utbildning till Massage- och friskvårdsterapeut kommer jag under våren 2021 att genomföra ett examensarbete där jag vill jobba med dig som upplever något av dessa besvär.
Jag har lämnat in och redovisat arbetet. Om du vill ta del av hela rapporten kan du maila mig på kontakt@yogavana.se